mental en executive coaching

WELKOM!

LOOPBAANCOACHING


Bij loopbaancoaching gaat het niet om het brede veld van wat iemand allemaal kan maar om het smalle pad waarop je effectief en gelukkig wordt. Dat betekent soms dat je een andere weg in moet slaan. In een loopbaantraject zoek ik goed met jou uit hoe je weer perspectief krijgt en hoe je het best tot je recht komt in je werk.


Carrière switch

"Toen ik binnen kwam bij Ruud, was ik vooral zoekende op het gebied van werk. Ik had een aantal verschillende banen gehad en wist niet goed wat bij me paste. Deze zoektocht leverde me twijfels op over mijn eigen kunnen. Wat kan, maar ook wil ik nog doen de rest van mijn carrière? In deze zoektocht heeft Ruud me vooral bewust gemaakt van mijn belevingskant. Hij heeft me laten zien dat er veel meer beleving in mij zit dan ik dacht.
En dat ik dit veel meer als kompas kan gebruiken in de keuzes die ik maak in het leven.

De coaching heeft er voor gezorgd dat ik duidelijk en met zelfvertrouwen richting heb gekozen in mijn carrière en dat ik daar tot op de dag van vandaag nog erg blij mee ben. Ruud is een coach die rustig is. Hierdoor wordt je uitgenodigd om je verhaal te vertellen en heeft hij me door niet alledaagse oefeningen laten ervaren waar mijn hart echt naar uitgaat.
En daar heb ik nu al jaren plezier van."
-ondernemer in de bouw-

Loopbaan met meerdere activiteiten
"Mijn werk als innovator is uitdagend en veelzijdig. Na negen jaar heb ik me tevens ontwikkeld tot lichaamsgericht coach. Mijn behoefte was om helder te krijgen wanneer het moment rijp is om de praktijk voor lichaamsgericht coachen volledig te omarmen en mijn werk als innovator af te bouwen.

Ruud Backus heeft me geholpen deze vraag te ordenen en te plaatsen in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vervolgens heeft hij mij middels zijn praktijkgerichte methode laten ervaren hoe ik reageer op de projecten die ik als innovator leid en op het vooruitzicht van de verdere uitbouw van mijn coachpraktijk. Daarmee ervoer ik letterlijk waar mijn toekomst ligt. Ruud heeft ook geholpen met de timing en prioritering van deze verschuiving."
-Innovator/lichaamsgerichte coach-

Het brein van de hoogbegaafde vraagt om uitdaging.
Hoogbegaafden hebben vaak verschillende en brede interesses en kunnen snel de kennis en vaardigheden ontwikkelen om uiteenlopende beroepen uit te oefenen.


Onderzoek je mogelijkheden en wensen in een kort coachtraject.
Een combinatie van meerdere functies kan voor balans zorgen en je het gevoel geven dat je aan verschillende talenten toekomt. Zorg dat je mentaal fit blijft en niet verzandt in eenzijdige belasting.
Het risico op bore-out neemt anders snel toe. Laat je coachen op je mogelijkheden/behoeften.
Als je die helder hebt, heb je de grootste kans op een evenwichtig en gelukkig leven.